Aktuality

26.5.2018

Téma: Odpovědnost za vady

JUDr. Hana Zemanové odpovídá na otázky k tématu: Odpovědnost za vady

Dotaz:

Dobrý den, koupil jsem od jednoho známého auto, které při prohlídce a zkušební jízdě vypadalo v pořádku. Sepsal jsem s dotyčným kupní smlouvu, kde je napsáno, že auto kupuji „jak leží a běží“. Žádné vady jsme do kupní smlouvy nenapsali. Po ujetí 100 km se ale auto porouchalo – přeskočil rozvodový klínový řemen, což jsem nemohl při prohlídce a projížďce zjistit. Jaké mám možnosti?

Jedná se o skrytou vadu a mohu požadovat vrácení peněz nebo zaplacení opravy? Je problém, že je ve smlouvě napsáno, že kupuji auto „jak leží a běží“?

Pavel Soumrak

Odpověď JUDr. Hany Zemanové:

  1. Vážený pane Soumraku, pokud byla ve smlouvě sjednána doložka, že se automobil prodává „jak stojí a leží“, jedná se o neplatné ustanovení. Občanský zákoník stanoví, že přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele. To neplatí, nemá-li věc vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo již si nabyvatel vymínil. Při přečtení tohoto ustanovení by bylo možné nabýt dojmu, že pokud se smluvní strany na takovém ujednání dohodnou, bude mít kupující s uplatněním nároků z případných vad problémy a nejspíš s ním neuspěje. Takový dojem však není zcela správný. Jak stojí a leží je možné sjednat pouze v případě, že je prodávána věc, která není určena individuálně, ale naopak úhrnně a bez ohledu na její jakost, množství nebo váhu. Automobil bude vždy určen individuálně, není proto možné prodat jej s dovětkem „jak stojí a leží“.
  2. V tomto případě se nejspíš bude jednat o vadu automobilu, která existovala již v době prodeje. Prodávající Vám tedy bude odpovídat za vady, které mělo vozidlo v době prodeje. Doporučila bych Vám nechat si vypracovat znalecký posudek, který vadu prokáže s tím, že jednoznačně musela existovat již v době prodeje.
  3. Dle závažnosti vady máte možnost požadovat slevu z kupní ceny, která by měla odpovídat nákladům na opravu. Pokud by se jednalo o podstatné porušení smlouvy, pak můžete od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení celé kupní ceny. V případě, že prodávající Váš nárok neuzná, doporučuji obrátit se na soud.
právní poradenství
About Karlovaráci