Aktuality

16.3.2018

Téma: „Insolvence a úpadek“

JUDr. Hana Zemanové odpovídá na otázky k tématu „Insolvence a úpadek“

Dotaz:

K Vašemu tématu by mě zajímalo, jestli si můžu podat sám návrh na oddlužení, i když nemám právní vzdělání? Dále by mě zajímalo, jestli si můžu podat návrh na oddlužení, i když nemám dostatečný příjem ze zaměstnání? Jak dlouho by trvalo oddlužení, kdybych měl plnit ve splátkách?

Jiří Doležel

Odpověď JUDr. Hany Zemanové:

  1. Vážený pane Doleželi, návrh na povolení oddlužení musí být za dlužníka sepsán a podán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou osobou. Pokud by tomu tak nebylo, k podanému návrhu na povolení oddlužení se nepřihlíží. Pro úplnost dodávám, že odměna za sepis návrhu na povolení oddlužení je maximálně 4.000,- Kč bez DPH, u společného oddlužení manželů 6.000,- Kč bez DPH a akreditované osobě odměna nenáleží vůbec. Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách https://vesta.justice.cz/ zveřejňuje dobrovolnou evidenci subjektů poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení.
  2. Ano, návrh na povolení oddlužení můžete podat, i když nemáte příjem ze zaměstnání. V takovém případě si lze dostatečný příjem opatřit prostřednictvím třetí osoby, se kterou uzavřete darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, na základě které se dárce či poskytovatel důchodu zaváže po dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře poskytovat potřebné peněžní prostředky.
  3. Oddlužení formou splátkového kalendáře trvá maximálně 5 let, kdy dlužník je povinen po tuto dobu měsíčně splácet svým nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. V průběhu pěti let musí dlužník splatit nejméně 30 % hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Pokud budou Vaše příjmy natolik vysoké, že budete moci splatit 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů, může být insolvenční řízení ukončeno i dříve než za pět let. Výši měsíčních splátek lze spočítat na stránkách Ministerstva spravedlnosti http://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.

JUDr. Hana Zemanová

právní poradenství
About Karlovaráci