Ing. Ilona Vltavská

Ing. Ilona Vltavská

Zaměstnání:stavební inženýr
Vzdělání:vysokoškolské
Zájmy:rodina, architektura, design
Věk:56
Proč kandiduji:Ráda bych pomohla udržet archtektonický ráz města ve, kterém žiji a směřovat jeho rozvoj tím správným směrem.