PROGRAM

Volební program politického hnutí KARLOVARÁCI pro roky 2014 – 2018.

Hnutí KARLOVARÁCI vzniklo jako reakce na neutěšenou politickou situaci v Karlových Varech. Je nám ovšem jasné, že program hnutí nemůže být založen na kritice jednotlivých kroků současné garnitury, ale musíme občanům nabídnout jinou vhodnou volbu. Dobře si uvědomujeme, že Karlovy Vary mají svá specifika. Město se skládá ze dvou hlavních částí – lázeňského území a ze čtvrtí, v nichž žije většina obyvatelstva města. Historická část města (vnitřní lázeňské území) je místo, kde většina karlovarských občanů nebydlí, ale kam mnozí z nich docházejí za prací. Samotné Karlovy Vary jsou členěny na řadu čtvrtí, ve kterých lidé žijí, baví se, sportují, odpočívají, vzdělávají se a tráví svůj volný čas. Proto při zpracování volebního programu hnutí Karlovaráci a naší strategie rozvoje města jsme tuto skutečnost zohledňovali. Důležité je proto poukázat na problémy v jednotlivých městských částech a sdělit veřejnosti, jakým způsobem je bude chtít hnutí Karlovaráci v příštím volebním období řešit.

Občanské hnutí Karlovaráci se bude ve volebním období 2014 – 2018 více věnovat přípravě výstavby startovacích bytů, domovu pro seniory, systematické opravě městských komunikací, chodníků a zaměříme se i na větší péči o čistotu města. Především však budeme o všech svých aktivitách více komunikovat s veřejností, která se cítí být málo informovaná o dění ve městě a především významná rozhodnutí padnou v souladu s většinovým názorem obyvatel lokality, jíž se bude týkat. Hnutí Karlovaráci zajistí pravidelné uveřejňování veškerých informací o hospodaření, rozhodování zastupitelstva a rady města na webových stránkách města Karlových Varů.

Hnutí Karlovaráci bude svou podporu směřovat především do následujících oblastí:


 1. Městská hromadná doprava

  Občané města budou jezdit za 3,- Kč denně a ušetří až 3.200,- Kč za rok, děti školou povinné a důchodci budou jezdit za 1,-Kč denně, dále podpoříme postupnou plynofikaci vozů městské hromadné dopravy…


 2. Bytová výstavba

  Podpoříme výstavbu družstevního bydlení v Krokově ulici v Drahovicích, kde vyroste 240 bytových jednotek, upravíme ubytovnu Drahomíra na startovací byty pro mladé rodiny…


 3. Teplo

  Za vytápění bytů a nebytových prostor zaplatí Karlovaráci o 10% méně.


 4. Odpady

  Svoz a likvidace komunálního odpadu pro všechny občany města Karlovy Vary bude zdarma. Více nádob na separovaný odpad pro jeho třídění a následné ekologické zpracování a zajistíme zvětšení otvorů v nádobách na třídění odpadů…


 5. Lidový dům

  Budeme pokračovat v rekonstrukci Lidového domu výstavbou malé scény, restaurace a kavárny, zajistíme nové využití pro bývalé kino včetně vybudování jeho zázemí…


 6. WIFI

  Zajistíme internet zdarma do každé domácnosti ve všech částek města…


 7. Letní kino

  Budeme dále podporovat rekonstrukci Letního kina jako volnočasového a odpočinkového kulturního městského parku…


 8. Dolní nádraží

  Budeme podporovat největší soukromý urbanistický projekt ve městě, který přinese revitalizaci Dolního nádraží a přilehlých prostor včetně komunikací a infrastruktury za účasti města Karlovy Vary…


 9. Čistota a vzhled města

  Z hlediska zlepšení kvality životního prostředí zvýšíme dohled na úklid města, dlouhodobě podporujeme výsadbu květin a zeleně ve vhodných lokalitách města a rozšiřujeme počty závěsných květinových košů, obnovíme pítka, lavičky a městský mobiliář a sjednotíme městský informační systém…


 10. Poplatky ze psů

  Snížíme poplatky ze psů o 50%…


 11. Obnova sídlišť

  Podpoříme revitalizaci sídlištních vnitrobloků a to v podobě oprav chodníků, komunikací a osvětlení, provedení nových moderních úprav stávajících ploch mezi domy včetně parků a vybavení dětských hřišť novými herními prvky v městských částech Dvory, Tašovice, Stará Role, Tuhnice, Bohatice a Drahovice…


 12. Životní prostředí a zeleň

  Využijeme evropské dotace na rozšíření a zkvalitnění zeleně ve městě, obnovíme náves s odpočinkovým parkem v Tašovicích a Čankově…


 13. Komunikace a doprava

  Zrealizujeme promyšlené a s občany prokonzultované rekonstrukce komunikací ve městě. Hlavním hlediskem při rekonstrukci bude ideální využití komunikací a dostatek parkovacích míst. Zároveň připravíme konkrétní plán nového osvětlení ulic…


 14. Chodníky

  Prosadíme více peněz do modernizace a údržby chodníků…


 15. Bezpečnost občanů

  Budeme dbát na posílení prevence a zvýšení pochůzkové činnosti městské policie – konkrétní strážníci do jednotlivých čtvrtí, pořídíme novou služební techniku a rozšíříme z evropských peněz městský kamerový systém…


 16. Ombudsman města

  Pro Karlovaráky zřídíme městského ochránce práv.


 17. Sociální péče a senioři

  Podpoříme výstavbu nového domova pro seniory s volitelnou pečovatelskou službou, zkvalitníme péči o seniory a zdravotně postižené spoluobčany. Vytvoříme podmínky pro vznik chráněné dílny pro zaměstnání našich handicapovaných spoluobčanů. Schválíme novou komisi složenou pouze ze seniorů jako poradní orgán rady města…


 18. Zdravotnictví

  Více budeme spolupracovat s karlovarskou krajskou nemocnicí. Vytvoříme podmínky pro zřízení záchytky…


 19. Karlovarská karta

  Nabídneme Karlovarákům ucelený systém slev uplatnitelných v Karlových Varech, v němž budou zahrnuty slevy na vstupné do Městského divadla, Hvězdárny, koncerty KSO, bazén v Alžbětiných lázní, sportovní a kulturní aktivity města v KV Aréně, městské hromadné dopravy a dalších městských aktivit…


 20. Volný čas

  Zajištění kulturního vyžití pro střední generaci a seniory – pravidelné tance s živou hudbou, čaje, zábavy. Zajistíme hudební festivaly pro mladé…


 21. Školství

  Karlovarské děti budou mít školkovné zdarma, zřídíme městské jesle, zvýšíme kapacitu mateřských škol, snížíme věkovou hranici pro přijetí dítěte do mateřské školy na 2 roky, budeme dále podporovat investice do základních a mateřských škol dle nastavené koncepce…


 22. Sport

  Zefektivníme rozdělování sportovních grantů, zlepšíme sportovní nabídku ve městě, budeme podporovat sportovní střediska mládeže a vrcholový sport, budeme dále podporovat investice do opravy, modernizace a výstavby nových sportovišť…


 23. Majetek města a rozpočet města

  Realizujeme prodej zahrádkářských osad dle schválené koncepce, dále budeme podporovat rekonstrukce a opravy opěrných zdí, koncepčně využijeme území po odstranění garáží v Jabloňově ulici ve Staré Roli, budeme pokračovat v prodeji bytů stávajícím nájemníkům, vytvoříme nový systém zadávání veřejných zakázek menšího rozsahu formou internetové aukce, s rozpočtem města budeme nakládat hospodárně a efektivně, snížíme výdaje města na právní služby, budeme dohlížet na rozpočtovou kázeň městských společností…


 24. Práce

  Podpora malého a středního podnikání, rozvoje řemesel a služeb. Podpora místních firem formou městských pobídek…


 25. Lázeňství a cestovní ruch

  Podpoříme radikální omezení dopravy v lázeňském území včetně výstavby parkovacích domů a výstavby navigačního a informačního systému, podpoříme rozvoj kongresové turistiky s rozvojem nových trendů v cestovním ruchu. Budeme podporovat rekonstrukci Lázní I., podpoříme projekt na rekonstrukci Nové louky, budeme podporovat zapsání města do UNESCA, budeme aktivně spolupracovat s karlovarským krajem na rozšíření leteckých linek…


 26. Kultura

  Podporujeme rozmanitou kulturní nabídku ve městě formou grantů a jiné podpory, využijeme KV Arenu jako skutečné kulturní centrum pro významné akce. Vytvoříme podmínky pro vznik nových společensko-kulturních aktivit…


 27. Historie a kulturní památky

  Podpoříme projekty na opravu městských památek, zajistíme prostředky z evropských fondů na ochranu památek a léčivých zdrojů a kolonád, vytvoříme turistický seznam historické architektury města, podpoříme opravu tržních krámků i ze soukromých zdrojů…


 28. Perspektiva hospodářského rozvoje

  Podpoříme urychlené projednání a schválení územního plánu. Vytváříme podmínky pro vstup nových investorů…


 29. Evropské fondy

  Využijeme zkušenosti k dalšímu čerpání evropských peněz na nové projekty a dokončíme již rozběhlé projekty…


Budeme trvat na lepší komunikaci s veřejností formou pravidelných projednávání s občany v místě jejich trvalého bydliště. Vytvoříme podmínky pro vypracování rozvojových dokumentů města včetně okrajových částí v návaznosti na sousední obce. Dále budeme aktivně podporovat dokončení rychlostní silnice Karlovy Vary – Praha.