Aktuality

27.4.2018

Téma: Pracovní poměr – nevhodné chování zaměstnavatele

JUDr. Hana Zemanové odpovídá na otázky k tématu „Pracovní poměr – nevhodné chování zaměstnavatele“

Dotaz:

Byla jsem zaměstnaná v jednom z nejmenovaných hotelů od roku 2015. Dne 17.1.2018 jsem odešla z důvodu šikany na pracovišti a nevhodného chování zaměstnavatele, a to ze dne na den. Dostala jsem paragraf 55, se kterým jsem samozřejmě počítala, ale do dnešního dne, jsem nedostala ani zápočtový list ani výplatu za prosinec 2017 a těch 17 dní v lednu 2018 a zaměstnavatel se mnou nekomunikuje. Můžu něco v tomto případě dělat?

Martina Petrovická

Odpověď JUDr. Hany Zemanové:

  1. Vážená paní Petrovická, na vyplacení mzdy za prosinec 2018 a leden 2018 máte nepochybně nárok. Vzhledem k tomu, že Váš zaměstnavatel nesplnil své povinnosti v souvislosti se skončením pracovního poměru, doporučila bych Vám se obrátit na místně příslušný inspektorát práce, dále bych zaslala zaměstnavateli výzvu k úhradě dlužné částky, tj. vyplacení mzdy za leden 2018, a pokud Vám zaměstnavatel i přes doručení výzvy mzdu nevyplatí, domáhala bych se Vašeho oprávněného nároku soudní cestou.
  2. Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), a to bez ohledu na to, z jakého důvodu pracovní poměr skončil a zda jej ukončil zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec. Platí, že údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr byl zaměstnavatelem rozvázán z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.
  3. Kromě potvrzení o zaměstnání musí zaměstnavatel na žádost zaměstnance vydat zaměstnanci i pracovní posudek, a to do 15 dnů. Zaměstnavatel však není povinen vydat pracovní posudek zaměstnanci dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem.

JUDr. Hana Zemanová

právní poradenství
About Karlovaráci