Aktuality

16.3.2020

Člen krizového štábu města Karlovy Vary MUDr. Josef März se obrací s prosbou na občany města

Člen krizového štábu města Karlovy Vary MUDr. Josef März se obrací s prosbou na občany města:

Vyzýváme všechny, aby respektovali omezení a nařízení daná vládou České republiky. Prosím, chovejme se všichni zodpovědně, buďme ohleduplní k ostatním. Všechna opatření směřují s minimalizaci kontaktů a snaží se tak omezit šíření infekce COVID 19 (koronavir).Vedení města Karlovy Vary všechny informace analyzuje a přijímá taková opatření, která co nejméně zatíží občany města.

V případě jakýchkoliv příznaků nakažení, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici.

V žádném případě nechoďte do nemocnice nebo bez předchozí konzultace ke svému praktickému lékaři. Rozhodně nevyužívejte pro zjišťování informací související s výskytem koronaviru linku 112, která slouží k přijímání tísňových hovorů v případě ohrožení života a zdraví osob či majetku.

Využijte tato telefonní čísla:

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje (informační centrum IZS): 950 380 180 nebo 950 370 180

Sledujte www.mmkv.cz.

karlovy vary
About Karlovaráci