karlovy vary

16.12.2020

Karlovaráci podporují pohyb ve všech podobách.

V těchto dnech je důležité se pohybovat nebo sportovat, více než kdy jindy. Naše tělo je vystaveno dlouhodobému stresu a psychika bývá na bodu mrazu. Mnoho odborníků v čele s profesorem Kolářem říká, že „pohyb je lék, který je potřeba brát“. Všichni známe situaci, když na čtrnáct dní onemocníme, jsme bez kondice a základních návyků. Ten, kdo v mládí […]

karlovy vary
13.12.2020

Rozpočet města na rok 2021 a podpora kultury a sportu.

Dovolíme si malou rekapitulaci při sestavování rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2021. Už od samotného začátku sestavování rozpočtu bylo jasné, že se bude muset škrtat ve všech oblastech. Jednotlivé odbory Magistrátu města Karlovy Vary měly nastavené limity, ve kterých se ale dále škrtalo. Ani v současné době, kdy budou zastupitelé města navržený rozpočet na rok […]

karlovy vary
10.12.2020

Karlovaráci v krajském zastupitelstvu zůstávají v opozici. Odmítají podpořit koalici funkcí.

Zastupitelé MUDr. Jiří Brdlík a Václav Skuhravý, oba zvoleni za hnutí Karlovaráci do zastupitelstva kraje, zůstávají v opozici. Již od začátku naši zastupitelé podporovali sestavení většinové krajské koalice, která bude postavena na důvěře občanů našeho kraje a která bude respektovat výsledky voleb. Stejně tak od počátku jednání vnímáme i možnost zůstat v opozici, protože i opoziční práce […]

karlovy vary
2.10.2020

Karlovy Vary posilují záchranný řetězec novými defibrilátory

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Karlovarského kraje posiluje bezpečnost svých občanů mimo jiné instalací inteligentních automatických externích defibrilátorů (AED) v exponovaných místech. Jeden z nich se nachází i na centrální stanici městské hromadné dopravy Tržnice, další třeba v městském Lidovém domě.

karlovy vary
14.5.2020

Proč se ve městě Karlovy Vary neseče tráva

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že mnoho našich obyvatel se obrací na zastupitele hnutí Karlovaráci s dotazem, proč se ve městě neseče tráva? Dovolujeme si sdílet informaci o novém způsobu sečení travních porostů v Karlových Varech a níže uvádíme informace ředitele Správy lázeňských parků Ing. Miroslav Kučery. „V období, kdy čelíme enormnímu suchu budeme sekat travnaté porosty […]

karlovy vary
24.3.2020

Poděkování za nezištnou podporu

Děkujeme upřímně všem, kteří nezištně podporují a pomáhají nemocnici Karlovy Vary i městu Karlovy Vary v těchto nelehkých dobách. Věřte, že se snažíme, aby Vaše dary, podpora, našité roušky a podobně byly správně a účelně využity. Vážíme si jich. MUDr. Josef März

karlovy vary
16.3.2020

Opatření města Karlovy Vary v souvislosti s epidemiologickou situací

Opatření města Karlovy Vary v souvislosti s epidemiologickou situací V souladu s nařízeními vlády je Magistrát města Karlovy Vary na dobu od 16. do 23. března uzavřen. Ve středu 18. a v pondělí 23. března bude otevřena podatelna magistrátu a to v době 8:00-10:00 a 15:00-16:00. Žádáme všechny klienty, aby pokud možno vyřizovali podání, žádosti apod. elektronickým podáním nebo právě prostřednictvím […]

karlovy vary
11.3.2020

Koronavirus – mimořádná opatření

Vážení spoluobyvatelé Karlových Varů, v souvislosti s informacemi o šíření koronaviru nejen v České republice a postupným omezením chodu například škol atd. zřídilo město Karlovy Vary na svých oficiálních stránkách www.mmkv.cz přímý odkaz, na kterém se bude snažit publikovat průběžně aktuální informace, které se týkají chodu především našeho města a omezeních, které jsou šířením nákazy způsobená. […]

karlovy vary