Všechny příspěvky od: Karlovaráci

About Karlovaráci

6.10.2014

Způsob hlasování ve volbách do zastupitelstva obcí

Při volbách do zastupitelstva města se o přízeň voličů uchází 12 zaregistrovaných volebních stran, volit se bude 35 členů zastupitelstva. Pro Zastupitelstvo města Karlovy Vary je jen jeden hlasovací lístek většího formátu, který je oboustranný, a jsou na něm uvedeny všechny kandidující strany.

karlovy vary
19.9.2014

Medicína trochu jinak

Rozhovor s MUDr. Pavlem Bouškou. Počítač chybu nedělá, chybu do něj vnáší člověk, proto je algoritmizace, tedy vlastně programování, tak zajímavé, proto jej také považuji za tu nejčistší duševní práci.

karlovy vary