Články

2.10.2020

Karlovy Vary posilují záchranný řetězec novými defibrilátory

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Karlovarského kraje posiluje bezpečnost svých občanů mimo jiné instalací inteligentních automatických externích defibrilátorů (AED) v exponovaných místech. Jeden z nich se nachází i na centrální stanici městské hromadné dopravy Tržnice, další třeba v městském Lidovém domě.

14.5.2020

Proč se ve městě Karlovy Vary neseče tráva

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že mnoho našich obyvatel se obrací na zastupitele hnutí Karlovaráci s dotazem, proč se ve městě neseče tráva? Dovolujeme si sdílet informaci o novém způsobu sečení travních porostů v Karlových Varech a níže uvádíme informace ředitele Správy lázeňských parků Ing. Miroslav Kučery. „V období, kdy čelíme enormnímu suchu budeme sekat travnaté porosty […]

25.3.2020

Koronavirus – důležitá telefonní čísla pro Karlovy Vary

Důležitá telefonní číslo pro Karlovy Vary SENIOR KOŠÍK – NÁKUPY PRO SENIORY 70+ = tel. 702 265 117 VENČENÍ PSŮ PRO SENIORY 70+ = tel. 775 566 136 CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ LINKA O KORONAVIRU = tel. 1212 REGISTRACE DOBROVOLNÍKŮ KARLOVY VARY = tel. 737 939 288 PODEZŘENÍ NA ONEMOCNĚNÍ VIREM = tel. 950 380 180  

24.3.2020

Poděkování za nezištnou podporu

Děkujeme upřímně všem, kteří nezištně podporují a pomáhají nemocnici Karlovy Vary i městu Karlovy Vary v těchto nelehkých dobách. Věřte, že se snažíme, aby Vaše dary, podpora, našité roušky a podobně byly správně a účelně využity. Vážíme si jich. MUDr. Josef März

16.3.2020

Opatření města Karlovy Vary v souvislosti s epidemiologickou situací

Opatření města Karlovy Vary v souvislosti s epidemiologickou situací V souladu s nařízeními vlády je Magistrát města Karlovy Vary na dobu od 16. do 23. března uzavřen. Ve středu 18. a v pondělí 23. března bude otevřena podatelna magistrátu a to v době 8:00-10:00 a 15:00-16:00. Žádáme všechny klienty, aby pokud možno vyřizovali podání, žádosti apod. elektronickým podáním nebo právě prostřednictvím […]

11.3.2020

Koronavirus – mimořádná opatření

Vážení spoluobyvatelé Karlových Varů, v souvislosti s informacemi o šíření koronaviru nejen v České republice a postupným omezením chodu například škol atd. zřídilo město Karlovy Vary na svých oficiálních stránkách www.mmkv.cz přímý odkaz, na kterém se bude snažit publikovat průběžně aktuální informace, které se týkají chodu především našeho města a omezeních, které jsou šířením nákazy způsobená. […]

9.3.2020

Karlovaráci podporují děti ve sportu

V únoru 2020 se žáci 6.ročníku ze ZŠ Poštovní Karlovy Vary zúčastnily dvoudenního lyžařského výletu do Perninku. Kde se jim ve Skiareálu Pod nádražím věnovali profesionální instruktoři. Děti utužovaly vztahy v kolektivu, pilovaly lyžařskou techniku a někteří se dokonce učily prvním lyžařským dovednostem. Před odjezdem přišel děti podpořit Václav Skuhravý – kapitán hokejového mužstva HC […]

4.2.2020

Vyjádření ke snížení prostředků Dopravnímu podniku Karlovy Vary

Vážení příznivci i kritici, v rámci jednání o rozpočtu, který je napjatý, jsme přistoupili na kompromis v rámci jednání koalice v podobě snížení prostředků Dopravnímu podniku. S vědomím, že se snažíme zachovat podporu řadě našich dalších priorit v oblasti sportu i kultury a hlavně pak v přípravě projektů důležitých pro budoucí investiční oblast a zvýšení […]

12.12.2019

Nominace Václava Skuhravého na post člena rady města Karlovy Vary

Hnutí Karlovaráci se rozhodlo nominovat na post člena rady města pana Václava Skuhravého. Jedná se o společné rozhodnutí Karlovaráků a jsme velmi rádi, že Václav Skuhravý s nabídkou usednout v radě města souhlasil. S ohledem na značnou časovou vytíženost Václava Skuhravého bude působit jako neuvolněný člen rady, podobně jako většina ostatních radních. Václav Skuhravý je […]

3.12.2019

Vyjádření hnutí Karlovaráci k rezignaci MUDr. Pavla Boušky

Hnutí Karlovaráci respektuje rozhodnutí pana MUDr. Pavla Boušky rezignovat na členství v radě města. O jeho důvodech jsme byli dopředu informováni. Pan doktor Pavel Bouška nadále zůstává členem zastupitelstva města. I nadále bude pracovat pro občany města Karlovy Vary. V blízké době vybere předsednictvo hnutí Karlovaráci jeho nástupce do rady města. Ráda bych i touto […]