Články

2.10.2020

Karlovy Vary posilují záchranný řetězec novými defibrilátory

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Karlovarského kraje posiluje bezpečnost svých občanů mimo jiné instalací inteligentních automatických externích defibrilátorů (AED) v exponovaných místech. Jeden z nich se nachází i na centrální stanici městské hromadné dopravy Tržnice, další třeba v městském Lidovém domě.

14.5.2020

Proč se ve městě Karlovy Vary neseče tráva

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že mnoho našich obyvatel se obrací na zastupitele hnutí Karlovaráci s dotazem, proč se ve městě neseče tráva? Dovolujeme si sdílet informaci o novém způsobu sečení travních porostů v Karlových Varech a níže uvádíme informace ředitele Správy lázeňských parků Ing. Miroslav Kučery. „V období, kdy čelíme enormnímu suchu budeme sekat travnaté porosty […]

5.5.2020

Plánované rozpočtové akce zahájeny

I přesto, že vedení města Karlovy Vary se snaží šetřit ve velkém, zahájili se naplánované rozpočtované akce. V lázeňském území se naplno rozjela rekonstrukce Mlýnské kolonády. V rámci rekonstrukce se budou kompletně opravovat suterénní části kolonády, terasa kolonády, části za kolonádou, kde vyvěrají léčivé prameny, ale i nosné sloupy a zdi. Zkorodovanou litinovou konstrukci Sadové kolonády, která drží […]

26.3.2020

Poděkování za hroší kůži

Děkujeme všem, kteří si v těchto dobách drží svůj styl – hroší kůži, neschopnost cokoli smysluplně dělat, ale zároveň makat na svém PR v médiích a před fotografy. Děkujeme, že jste nepodlehli viru skromnosti a nezištnosti a nenakazili se pracovitostí. Přejeme hodně štěstí v každé době. MUDr. Josef März

25.3.2020

Koronavirus – důležitá telefonní čísla pro Karlovy Vary

Důležitá telefonní číslo pro Karlovy Vary SENIOR KOŠÍK – NÁKUPY PRO SENIORY 70+ = tel. 702 265 117 VENČENÍ PSŮ PRO SENIORY 70+ = tel. 775 566 136 CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ LINKA O KORONAVIRU = tel. 1212 REGISTRACE DOBROVOLNÍKŮ KARLOVY VARY = tel. 737 939 288 PODEZŘENÍ NA ONEMOCNĚNÍ VIREM = tel. 950 380 180  

24.3.2020

Poděkování za nezištnou podporu

Děkujeme upřímně všem, kteří nezištně podporují a pomáhají nemocnici Karlovy Vary i městu Karlovy Vary v těchto nelehkých dobách. Věřte, že se snažíme, aby Vaše dary, podpora, našité roušky a podobně byly správně a účelně využity. Vážíme si jich. MUDr. Josef März

16.3.2020

Opatření města Karlovy Vary v souvislosti s epidemiologickou situací

Opatření města Karlovy Vary v souvislosti s epidemiologickou situací V souladu s nařízeními vlády je Magistrát města Karlovy Vary na dobu od 16. do 23. března uzavřen. Ve středu 18. a v pondělí 23. března bude otevřena podatelna magistrátu a to v době 8:00-10:00 a 15:00-16:00. Žádáme všechny klienty, aby pokud možno vyřizovali podání, žádosti apod. elektronickým podáním nebo právě prostřednictvím […]

16.3.2020

Člen krizového štábu města Karlovy Vary MUDr. Josef März se obrací s prosbou na občany města

Člen krizového štábu města Karlovy Vary MUDr. Josef März se obrací s prosbou na občany města: Vyzýváme všechny, aby respektovali omezení a nařízení daná vládou České republiky. Prosím, chovejme se všichni zodpovědně, buďme ohleduplní k ostatním. Všechna opatření směřují s minimalizaci kontaktů a snaží se tak omezit šíření infekce COVID 19 (koronavir).Vedení města Karlovy Vary […]

11.3.2020

Koronavirus – mimořádná opatření

Vážení spoluobyvatelé Karlových Varů, v souvislosti s informacemi o šíření koronaviru nejen v České republice a postupným omezením chodu například škol atd. zřídilo město Karlovy Vary na svých oficiálních stránkách www.mmkv.cz přímý odkaz, na kterém se bude snažit publikovat průběžně aktuální informace, které se týkají chodu především našeho města a omezeních, které jsou šířením nákazy způsobená. […]

9.3.2020

Karlovaráci podporují děti ve sportu

V únoru 2020 se žáci 6.ročníku ze ZŠ Poštovní Karlovy Vary zúčastnily dvoudenního lyžařského výletu do Perninku. Kde se jim ve Skiareálu Pod nádražím věnovali profesionální instruktoři. Děti utužovaly vztahy v kolektivu, pilovaly lyžařskou techniku a někteří se dokonce učily prvním lyžařským dovednostem. Před odjezdem přišel děti podpořit Václav Skuhravý – kapitán hokejového mužstva HC […]