16.1.2021

Karlovaráci postupně realizují své vize.

Od voleb uplynuly již dva roky a my bychom rádi zrekapitulovali, co se nám v koalici podařilo prosadit. Když na podzim roku 2018 nová koalice (Karlovaráci, ANO a ODS) přebírala po 8 letech řízení města Karlovy Vary, zjistila, že město nemá žádné volné finanční prostředky. Proto, abychom mohli začít plnit své vize a sliby, které jsme dali občanům před volbami, museli jsme zasáhnout do rozpočtu a rozpočtového výhledu města. Koalice se rozhodla své plány prosadit i za předpokladu získání finančního úvěru, jehož schválení zastupiteli urychlil výrazný výpadek v příjmové stránce rozpočtu v pandemickém roce 2020.

Na konci roku 2020, tedy v polovině našeho mandátu můžeme říci, že naše plány a vize průběžně plníme. Zrealizovali jsme například následující:

 • dokončili jsme rekonstrukci Sadové kolonády,
 • opravujeme Mlýnskou kolonádu,
 • dokončujeme rekonstrukci Vřídelní kolonády,
 • na magistrátu města jsme zřídili Senior point,
 • aktualizovali jsme novou Karlovarskou kartu,
 • zahájili jsme tradici nového kulturního léta,
 • nastavili jsme spravedlivou podporu kultury a sportu,
 • naši žáci, studenti a senioři nad 65 let jezdí v MHD zdarma,
 • schválili jsme příspěvek 1000,-Kč karlovarským prvňáčkům na nákup školních pomůcek,
 • z důvodu bezpečnosti jsme provedli diagnostiku mostních konstrukcí,
 • zlepšili jsme obnovu lesních cest,
 • postavili jsme nový chodník mezi Sedlecem a Růžovým vrchem,
 • dokončili jsme rekonstrukci oplocení a záchytných systémů na fotbalovém hřišti v Sedleci,
 • vyšli jsme vstříc občanům a parkování v centru města zlevnilo,

a mnoho dalších potřebných věcí, které zkvalitňují běžný život karlovaráků. Jsme přesvědčeni, že se našim občanům na konci našeho volebního období bude žít v našem městě lépe.

V roce 2021 nás čeká spousta práce. „Budeme především projektovat a to proto, že nám po bývalém vedení města chybí projektové dokumentace téměř na všeříká radní města a krajský zastupitel Václav Skuhravý (Karlovaráci).

V současné chvíli jsou v rozpočtu města připraveny finanční zdroje na projektové dokumentace městských sportovišť, ubytovny Drahomíra, výstavby bytů ve Východní ulici, náplavku na břehu řeky Ohře nebo výstavbu amfiteátru na Rolavě.

„Velkým problémem ve městě ale zůstávají mosty. Jako první se začne opravovat Dvorský most u Varyády. Všechny investiční akce budou hrazeny za schváleného úvěru města. Věříme, že ve volebním roce 2022 budeme moci říct, že máme většinu našich plánů splněných“ říká zastupitel města Bc. Jakub Novotný (Karlovaráci).

21.12.2020

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2021 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

“Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny…” Karel Čapek

20.12.2020

Vedení města pomáhá mladým sportovcům.

Chtěli bychom tímto poděkovat vedení města Karlovy Vary za finanční podporu na částečnou rekonstrukci oplocení a záchytných systémů na fotbalovém hřišti v Sedleci, která byla v havarijním stavu.

Na základě naší žádosti ze dne 2. 10. 2020, byla Radou města dne 11. 11. 2020 schválena částka 701.570,- Kč bez DPH na výměnu dožilé ocelové konstrukce za celohliníkovou, splňující bezpečnostní normy FIFA a FAČR.

“Jsem ráda, že se povedlo v tak krátkém čase alespoň částečně vyřešit jeden z palčivých problémů tohoto sportoviště. Osobně jsem se zasadila o to, aby byly splněny oba dva požadavky vedení města, a to:1) zlepšení sousedských vztahů v této lokalitě, 2) vyřešena bezpečnost mladých sportovců”, uvedla primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Současně s rekonstrukcí oddíl TJ KSNP Sedlec nechal vyměnit již nevyhovující ocelové branky za nové bezpečné branky dle norem FIFA a FAČR. Na tyto branky nám finančně přispěla Nadace města Karlovy Vary částkou 50.000,- Kč. Rekonstrukce oplocení na stranách hřiště za fotbalovými brankami, včetně výměny branek, byla dokončena ve čtvrtek 17. 12. 2020.

“Musím říci, že jsem opravdu nadšený. Náš hokejový klub HC Energie Karlovy Vary je dlouholetým partnerem klubu TJ KSNP Sedlec a já osobně si velice vážím vynikající práce tohoto klubu s mladými fotbalisty. Proto jsem rád, že se povedlo vylepšit sportovní podmínky nadšeným fotbalovým mládežníkům“, sdělil radní města Karlovy Vary Václav Skuhravý (hnutí Karlovaráci).

“Každé takovéto vylepšení zázemí a podmínek pro sportování mládeže vítám a jednoznačně podporuji, je to investice do naší budoucnosti”, doplnil zastupitel města Karlovy Vary Bc. Jakub Novotný (hnutí Karlovaráci).

Při zadání oprav havarijního stavu oplocení bylo navrženo řešení tak, aby byly splněny všechny naše požadavky jak na bezpečnost, tak i na požadavky majitelů sousedních pozemků. Fotbalový klub TJ KSNP Sedlec je zaměřen především na mládež, a z tohoto důvodu klade velký důraz na bezpečnost. Nové oplocení přispěje jak k zajištění bezpečnosti, tak i k lepším vztahům s majiteli sousedních pozemků.

Proto jsme rádi za pomoc, podporu a pochopení ze strany vedení města Karlovy Vary.

Martin Jícha

místopředseda – TJ KSNP Sedlec

NAŠI ZASTUPITELÉ

MUDr. Josef März
lékař, chirurg
MUDr. Pavel Bouška
lékař, radiodiagnostik
MUDr. Michal Vinš
lékař, chirurg
Josef Kopfstein
podnikatel
Zdeněk Havel
podnikatel ve stavebnictví, předseda fotbalového klubu
Václav Skuhravý
profesionální sportovec
Jakub Novotný
podnikatel, prezident VK Karlovarsko