2.10.2020

Karlovy Vary posilují záchranný řetězec novými defibrilátory

Statutární město Karlovy Vary ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Karlovarského kraje posiluje bezpečnost svých občanů mimo jiné instalací inteligentních automatických externích defibrilátorů (AED) v exponovaných místech. Jeden z nich se nachází i na centrální stanici městské hromadné dopravy Tržnice, další třeba v městském Lidovém domě.

Přečíst článek

14.5.2020

Proč se ve městě Karlovy Vary neseče tráva

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že mnoho našich obyvatel se obrací na zastupitele hnutí Karlovaráci s dotazem, proč se ve městě neseče tráva? Dovolujeme si sdílet informaci o novém způsobu sečení travních porostů v Karlových Varech a níže uvádíme informace ředitele Správy lázeňských parků Ing. Miroslav Kučery.

„V období, kdy čelíme enormnímu suchu budeme sekat travnaté porosty v jiném režimu, než na které jsme byli zvyklí doposud. Kosení nakrátko bude prováděno na pozemcích přímo souvisejících s obytnými domy a v okolí chodníků a silnic, tam, kde by dlouhá stébla trav mohla zasahovat do průchozího nebo průjezdného profilu. Dále se budou nakrátko kosit dětská hřiště a sportoviště s přilehlými pozemky. Centrální lázeňské parky budeme udržovat ve standartním a intenzivním režimu. Ostatní plochy budeme sekat až po vykvetení trav a ostatních lučních bylin. Seče se omezí ze 4-6 na 2, max. 3. Velké louky typu areály zdraví a v okolí cyklostezek budou sečeny 2x ročně s pokusem o výrobu sena, které bude nabídnuto ostatním příspěvkovým organizacím (Lázeňské lesy KV, minizoo apod.) nebo ostatním chovatelům. Abychom zachovali rekreační charakter lokalit, prosekáme průchody pro pejskaře nebo chodce.

Tato opatření provádíme z důvodů snížení okolní teploty obytných zón, zlepšení mikroklimatu, snížení prašnosti a zvýšení biodiverzity fauny a flory. Podobný režim kosení je již využíván v jiných zahraničních a tuzemských městech včetně Prahy. Problémem může být nevůle některých občanů poukazujících na větší výskyt alergenů a klíšťat. V současné době jsou posekány Tuhnice a lázeňské území a provádíme seče v mateřských školkách a dětských hřištích. Poté budeme kosit i ostatní sídliště“, uvedl ředitel Správy lázeňských parků Ing. Miroslav Kučera.

Zdroj fotografie: www.slpkv.cz

5.5.2020

Plánované rozpočtové akce zahájeny

I přesto, že vedení města Karlovy Vary se snaží šetřit ve velkém, zahájili se naplánované rozpočtované akce. V lázeňském území se naplno rozjela rekonstrukce Mlýnské kolonády.

V rámci rekonstrukce se budou kompletně opravovat suterénní části kolonády, terasa kolonády, části za kolonádou, kde vyvěrají léčivé prameny, ale i nosné sloupy a zdi.

Zkorodovanou litinovou konstrukci Sadové kolonády, která drží střechu, má nahradit nová. Sadový pramen, vyvěrající v současné době v budově Vojenského lázeňského ústavu, se vrátí do kolonády, v níž kdysi býval. Zároveň dojde k úpravám prostoru směrem ke korytu Teplé.

I ve Vřídelní kolonádě probíhá již rok kompletní oprava krenotechnologie v suterénu, to znamená dvě nádrže na jímání vřídelní vody, nové rozvody trubek, nová čerpadla a tři nové separátory kysličníku uhličitého a další zařízení.

galerii umění je realizována rozsálá rekonstrukce výloh, které již byly v havarijním stavu.

Moravské ulici se finišuje. Rekonstrukce povrchů spočívala v odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky (asfalt, čedičové kostky) s položením nových vrstev s ukončením žulovou dlažbou. Práce se zaměřily, kromě Moravské ulice, i na náměstí Svobody a Hynaisovu ulici.

„Jsem rád, že i v době velkých omezení město investuje do své infrastruktury. Hledáme cesty, jak pomoci zaměstnavatelům i zaměstnancům v cestovním ruchu, lázeňství, ale nezapomínáme i na sliby, které jsme dali občanům v rámci investic do infrastruktury města Karlovy Vary“ říká radní MUDr. Josef März.

NAŠI ZASTUPITELÉ

MUDr. Josef März
lékař, chirurg
MUDr. Pavel Bouška
lékař, radiodiagnostik
MUDr. Michal Vinš
lékař, chirurg
Josef Kopfstein
podnikatel
Zdeněk Havel
podnikatel ve stavebnictví, předseda fotbalového klubu
Václav Skuhravý
profesionální sportovec
Jakub Novotný
podnikatel, prezident VK Karlovarsko